معاونت آموزشي

   
     كارگزيني هيئت علمي
 

استاد گرامی
با سلام

احتــراماً، خواهشمند است جهت تکمیل پرونده حق التدریس خود، پس از تکمیل فرمهای ذیل یک نسخه از آن را پرینت گرفته و به همراه مدارک درخواست شده به کارگزینی هیئت علمی واحد پزشکی تهران تحویل نمائید. در صورت نقص مدارک هیچگونه مسئولیتی متوجه واحد پزشکی تهران نمی باشد./م
1- تكميل فرم اطلاعات شماره 1, 20 ,21
( يك سري پرينت كامل از تمام صفحات ، يك سري جداگانه از فرم شماره يك )
2- تكميل فرم تعهد شماره 1 ,2 , 3
3- تكميل فرم قرارداد حق التدريس
4- تصوير مدارك تحصيلي و ريزنمرات در تمام مقاطع ( يك نسخه )
5- تصوير حكم هيات علمي ( درصورت هيات علمي بودن ) يك نسخه
6- سوابق تدريس ( گواهي سابقه تدريس بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران صادر شود )
7- شرح مختصري از دوران زندگي
8- تكميل فرم بيمه درصورتيكه بيمه نيستند فرم مربوطه به صورت PDF بوده و پس از پرینت فرم به صورت دستی تکمیل گردد.
تبصره 1 : درصورتيكه بيمه هستند تصوير صفحه اول دفترچه بيمه ) دو نسخه
9- ارائه كارهاي پژوهشي ( لازم به ذكر است تصوير كارهاي پژوهشي پس از تائيد معاونت محترم پژوهشي واحد پزشكي تهران تحويل كارگزيني هيات علمي گردد ) .
10- عكس 11 قطعه ( درصورتيكه هيات علمي هستند يك قطعه )
11- تصوير شناسنامه از تمام صفحات دو نسخه ( درصورت داشتن حكم هيات علمي يك نسخه )
12- تصوير كارت ملي 2 نسخه ( درصورت داشتن حكم هيات علمي يك نسخه )
13- تصوير كارت پايان خدمت 2 نسخه ( درصورت داشتن حكم هيات علمي يك نسخه )
تذكر 1 :
اصـل شنـاسنامه ، كارت ملي ، كارت پايان خدمت ، مدارك تحصيلي و ريز نمرات جهت كپي برابر اصل نمودن تحويل كارگزيني هيات علمي و پس از انجام اقدامات لازم عودت داده خواهد شد .
تذكر 2 :
نظربه اينكه طبق بخشنامه سازمان مركزي دانشجويان بورسيه دوره دكتري مجاز به تدريس بصورت حق التدريس در هيچيك از واحدهاي دانشگاهي نيستند به همين منظور مراتب فوق مدنظر قرار گيرد ./م
تذكر 3 :
فرم قرارداد حق التدریس بدون تأئید مسئولین دانشگاه فاقد ارزش قانونی است./م
 

 

 

Preview