جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      اطلاعیه ارزشیابی اساتید و کارت ورود به جلسه

 

     دانشجویان گرامی می توانند از تاریخ 14/10/1395 اقدام به ارزشیابی اساتید و اخذ کارت ورود به جلسه امتحان نمایند

 

 
Preview