جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      زمان بندی ثبت نام معرفی شدگان تکمیل ظرفیت

 

     معرفی شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1395 فقط در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 24 و 25 بهمن ماه ثبت نام بعمل می آید و ثبت نام بعد از تاریخ فوق به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد

 

 
Preview