جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      سرویس ترجمه و ویرایش مقالات حوزه علوم پزشکی

 

     سرویس ترجمه و ویرایش مقالات حوزه علوم پزشکی
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران آمادگی دارد جهت ترجمه و ویرایش مقالات حوزه علوم پزشکی ،با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان آن دانشگاه مطابق با استانداردهای مجلات برتر علوم پزشکی جهان همکاری نماید.
در صورت تمایل با شماره تماس 66127655-56 (خانم صباغی ) تماس حاصل نموده یا به سایت www.jada.ir مراجعه نمایید

 

 
Preview