جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
 

 

      همایش سلولهای بنیادی ،سلول درمانی و پزشکی بازساختی

 

     نخستین کنفرانس سلولهای بنیادی ،سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزاری مراسم افتتاحیه همایش سلولهای بنیادی ،سلول درمانی و پزشکی بازساختی در ساعت 8 صبح و تاریخ 01/03/1396 و تاریخ برگزاری همایش 1و2 خرداد ماه 1396ومحل برگزاری همایش سالن همایش دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران برگزاری کارگاههای آموزشی در مورخ 02/03/1396 به اطلاع اعضای محترم هیات علمی ،دانشجویان و علاقمندان می رساند.

 

 
Preview