جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

 

     در ایام امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری ، ورود دانشجو به جلسات امتحانی صرفا با کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجویی مقدور خواهد بود

 

 
Preview