جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      اطلاعیه كارت ورود به جلسه

 

     دانشجویان محترم ، ارزشیابی و کارت ورود به جلسه امتحانات از تاریخ 31/05/1396 در سیستم مکانیزه واحد قابل اقدام می باشد. خواهشمند است جهت شرکت در امتحانات نیمسال تابستان 1395-96 کارت ورود به جلسه همراه داشته باشید

 

 
Preview