جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      دانشجویان متقاضی وام وزارت بهداشت و درمان

 

     دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
وام وزارت بهداشت و درمان برای دو نیمسال تحصیلی 96-97 (رشته پزشکی و کارشناسی ارشد هر نیمسال 1,1500,000 ریال و کارشناسی و کاردانی هر نیمسا ل 5,000,000 ریال با شرایط باز پرداخت 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی ،تخصیص اعتبار گردید.
لطفا دانشجویان متقاضی جهت تکمیل مدارک از ساعت 13 الی 16 به صندوق رفاه دانشجویی مراجعه فرمائید .
مهلت ثبت نام 30/7/96
مدارک مورد نیاز:
فرم درخواست وام
تصویر شناسنامه و کارت ملی
تعهد نامه محضری با ضمانت معتبر

 

 
Preview