جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      قطعی برق و پورتال دانشگاه

 

     در راستای اجرای عملیات عمرانی برق دانشگاه از ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 16/6/96 لغایت 17/6/96 قطع می باشد لذا پورتالهای دانشگاه قابل دسترسی نمی باشد

 

 
Preview