جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      دسترسي به پورتال هاي دانشجويي و اساتيد و سيستم مكانيزه ميسر مي باشد.

 

     ارتقاء و بروز رساني سيستم مكانيزه آموزش ،از ساعت 13 الي 16:30 روز سه شنبه مورخ 1396/10/19 انجام يافت و هم اكنون دسترسي به پورتال هاي دانشجويي و اساتيد و سيستم مكانيزه (آموزش - شهريه - دانشجويي - كتابخانه) ميسر مي باشد. از صبر و شكيبايي شما قدرداني مي گردد.

 

 
Preview