جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      اطلاعیه دانشجویان میهمان

 

     دانشجویانی که در زمان مقرر موفق به انتخاب واحد نشده اند و همچنین دانشجویان میهمان می توانند در تاریخ 14/11/1396 ساعت 8 صبح لغایت 24 شب به سایت دانشگاه به آدرس www.iautmu.ac.ir مراجعه و اخذ واحد نمایند.

 

 
Preview