جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت ورودی بهمن 1396

 

      پذیرفته شدگان محترم می توانند جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت نیمسال دوم 97-96 بعد از ثبت اطلاعات اولیه در سایت www.iautmu.ac.ir در قسمت ثبت نام ورودی های جدید ، در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 1396/12/05 و 1396/12/06 هم به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 
Preview