جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      اطلاعیه سلف سرویس

 

     به اطلاع کلیه دانشجویان و کارکنان محترم می رساند

سلف سرویس دانشگاه از روز چهارشنبه 23/12/96 لغایت پایان روز 18/1/97 تعطیل می باشد لطفا جهت رزرو غذا برای روز یکشنبه 19/1/97 و به بعد اقدام نمایید

 

 
Preview