سمینار
     سمینار دو روزه ی " تازه های تشخیص و درمان کانسر سرویکس"
 

همکار محترم مهلت ثبت نام اینترنتی  کنگره به اتمام رسیده است لذا در صورت تمایل جهت ثبت نام می توانید روز چهارشنبه 14 مرداد به تالار بیمارستان فرهیختگان (محل برگزاری همایش) مراجعه فرمایید.

09013939873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview