بازگشت
 

بسمه تعالي


پذيرفته شدگان گرامي:
ضمن عرض تبريك ورود شما عزيزان به مهد علم و دانش دانشگاهي مدارك لازم براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ناپيوسته سال1396،به شرح زير اعلام مي گردد.

1-اصل مدرك كارداني و دو برگ تصوير آن به همراه اصل ريز نمرات و يك برگ تصوير آن.
تبصره : چنانچه پذيرفته شده اصل مدرك كارداني خود را در اختيار نداشته باشد مي تواند با ارائه گواهي موقت فراغت ازدوره كارداني و چك يا سفته  و سپردن تعهد مبني بر تضمين ارائه اصل مدرك كارداني ثبت نام نمايد.
توجه: وثيقه پس از ارايه اصل مدرك كارداني عودت خواهد شد.

2-اصل شناسنامه و دو سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه.

3- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير كارت ملي.

4-بهمراه داشتن تاییدیه تحصیلی اخذ شده ازباجه پست دانشگاه(محل ثبت نام)

5- عكس4*3 به تعداد 6 قطعه (پذيرفته شدگان پسر مشمول12 قطعه عكس 4*3).

6- اصل و يك برگ تصوير پايان خدمت يامعافيت دائم( مخصوص برادران ).
الف- در صورت داشتن برگه سبزاعزام به خدمت ( اصل وتصوير، مخصوص برادران ).
ب: ارائه گواهي براي كاركنان نيروهاي مسلح از يگان محل خدمت مبني بر موافقت با تحصيل.

7-يك نسخه پرينت از فرم تكميل شدة ثبت نام در سايت www.iautmu.ac.ir .

8-پرینت و تكميل فرمهای پیوست تعهد نامه هاي مربوطه.

9- یک نسخه print از کارنامه قبولی

10-تایید پرداخت اینترنتی شهریه و یا اصل فيش پرداخت شهريه و يك برگ تصوير آن.

 

با آرزوي موفقيت
معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران