بازگشت
 

بسمه تعالي
پذيرفته شدگان گرامي:
ضمن عرض تبريك ورود شما عزيزان به مهد علم و دانش دانشگاهي مدارك لازم براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال1396،به شرح زير اعلام مي گردد.

1-اصل مدرك ليسانس و دو برگ تصوير آن به همراه اصل ريز نمرات و يك برگ تصوير آن.
تبصره : چنانچه پذيرفته شده اصل مدرك ليسانس خود را در اختيار نداشته باشد مي تواند با ارائه اصل گواهي موقت فراغت ازدوره ليسانس و چك يا سفته و سپردن تعهد مبني بر تضمين ارائه اصل دانشنامه كارشناسي (مدرك ليسانس)ثبت نام نمايد.
توجه: وثيقه پس از ارايه اصل دانشنامه كارشناسي (مدرك ليسانس)عودت خواهد شد.
2-اصل شناسنامه و دو سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه.
3- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير كارت ملي.
4-بهمراه داشتن تاییدیه تحصیلی اخذ شده ازباجه پست دانشگاه(محل ثبت نام)
5- عكس4*3 به تعداد 6 قطعه (پذيرفته شدگان پسر مشمول12 قطعه عكس 4*3).
6- اصل و يك برگ تصوير پايان خدمت يامعافيت دائم( مخصوص برادران ).
الف- در صورت داشتن برگه سبزاعزام به خدمت( اصل وتصوير، مخصوص برادران ).
ب: ارائه گواهي براي كاركنان نيروهاي مسلح از يگان محل خدمت مبني بر موافقت با تحصيل.
7-يك نسخه پرينت از فرم تكميل شدة ثبت نام در سايت www.iautmu.ac.ir .
8- پرینت و تكميل فرمهای پیوست تعهد نامه هاي مربوطه.
9- يك نسخه پرينت از كارنامه قبولي
10-تایید پرداخت اینترنتی شهریه و یا اصل فيش پرداخت شهريه و يك برگ تصوير آن.

توجه: پذيرفته شدگان رشته پرستاري بايستي خد مت قانوني (طرح موظف نيرو ي انساني)خود را گذرانده باشند و در هنگام ثبت نام اصل دانشنامه و ريز نمرات خود را ارائه نمايند ضمناً نبايستي هيچ گونه تعهدي به سازمان يا وزارتخانه و .... داشته باشند.باآرزوي موفقيت
معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران