تماس با ما

   
     تماس با ما
 

شماره تلفن دانشگاه: 7-22006660

آدرس: خیابان شریعتی - خیابان خاقانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

کدپستی: 1916893813

صندوق پستی:193951495

پست الكترونيكي دانشگاه: iautmu@iautmu.ac.ir

پست الکترونیکی حراست: herasat@iautmu.ac.ir

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview