راهنماي چگونگي دسترسي به رمز اينترنتي و CVV2


همان طور كه مي دانيد پرداخت شهريه دانشگاه از اين پس به صورت الكترنيكي از طريق حساب هاي بانكي عضو سيستم شتاب دانشجو صورت مي گيرد .
كارت بانكي كه در دست شماست داراي 2 رمز مي باشد .
رمز اول: همان رمزيست كه در نامه داده شده به شما در هنگام دريافت كارت بر روي ان درج شده
رمز دوم: رمزي است كه شما مي توانيد با حضور در يكي از خود پردازهاي بانك مربوطه براي كارت خود تعيين كنيد.


اما كاربرد اين 2 رمز:


رمز اول براي استفاده از دستگاه هاي خود پرداز مجهز به سيستم شتاب مانند عابر بانك ها(ATM=Automatic Teller Machine)و يا فروشگاههاي مجهز به خدمات پرداخت الكترونيكي وجه.
رمز دوم براي استفاده از خدمات اينترنتي كارت مي باشد مانند پرداخت قبوض ويا تلفن بانك ويا انتقال اينترنتي وجه از حسابي به حساب ديگر.

رمز اول يك عدد چهار رقمي بايد باشد.
و رمزدوم يك عددي بين پنج تا ده رقمي بايد باشد.

رمزي كه براي پرداخت الكترنيكي شهريه دانشگاه لازم است رمزدوم مي باشد.

اما منظور از    cvv2 چيست؟ شماره شناسايي مشتري نام ديگر cvv2  است.

اگر شما از ملت كارت استفاده مي كنيد سه رقم آخر شماره پشت كارت مد نظر است مانند:  
6104 3351 8246 8575 477 

 در اين كارت 477 همان cvv2 است.اما اگر شما از ملي كارت استفاده مي كنيد شماره روي كارت مد نظر نيست بلكه در پشت كارت يك عدد چهار رقمي بر روي نوار سفيد رنگي قرار دارد كه منظور از همان عدد مي باشد . 
توجه داشته باشيد بعد از انجام عمليات ، شماره پيگيري را حتما يادداشت بكنيد كه اگر احتمالا اشكالي به وجود آمده باشه(در انتقال وجه) بتوان رفع مشكل كرد.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview