آموزش

   
     راهنمای فرآیند چاپ کارت ورود به جلسه امتحان توسط دانشجویان
 

 دانشجویان گرامی

ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات پایان نیم سال جاری ، خواهشمند است از تاریخ 16/03/91 جهت چاپ کارت ورود به جلسه امتحان به شرح زیر اقدام فرمایید

1- ورود به سایت http://www.iautmu.ac.ir

2- انتخاب یکی از پورتالهای دانشجویی، ثبت رمز عبور و کد کاربری

3- تعیین تکلیف یا تسویه مالی نیم سال تحصیلی

4- ارزشیابی اینترنتی تماس اساتید

5- منوی آموزش

6- کارت ورود به جلسه امتحان دانشجو

7- نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview