معاونت آموزشی
 
 

اطلاعیه مهم آموزشی

1-دانشجوي گرامي در انتخاب واحد نيمسال دوم حداقل اخذ 12 واحد الزامي است.


2-پس از انتخاب واحد دروس انتخاب شده را قطعي و تاييد نهايي نماييد. در غير اين صورت مسئوليت و عواقب آن بر عهده دانشجو ميباشد.


3- در زمان حذف و اضافه دانشجويان مجازند حداکثر 2 درس حذف و 2 درس اضافه نمايند .


4-در صورت اخذ مرخصي مي بايست درخواست خود را به آموزش دانشکده ارائه نمايند و از تاييد مرخصي خود از طريق آموزش مربوطه اطمينان حاصل نمايند و و در صورت انتخاب واحد امکان اخذ مرخصي مقدور نميباشد و مي بايست حذف ترم و اخذ مرخصي نمايند .
 

 

در صورت مطالعه موارد فوق را کلیک بفرمایید

 

               

 

   
 

 

Preview