اطلاعيه واريزشهريه ازطريق پرداخت الكترونيكي


احتراما، به اطلاع دانشجويان گرامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران مي رساند باتوجه به اينكه امكان پرداخت الكترونيكي شهريه از طريق اينترنت(بدون حضور در بانك) فراهم گرديده ،كليه دانشجويان با مراجعه به سايت دانشگاه www.iautmu.ac.ir  و طي مراحل لازم، مبلغ شهريه ثابت را از طريق حسابهاي بانكي عضو سيستم شتاب به حساب دانشگاه واريز نموده و سپس جهت انتخاب واحد اينترنتي اقدام نمايند.
لازم است دانشجويان كه فاقد حساب بانكي عضو سيستم شتاب مي باشند نسبت به افتتاح حساب بانكي عضو سيستم شتاب و دريافت رمز دوم اقدام فرمايند.
راهنماي پرداخت الكترونيكي شهريه از طريق سيستم حسابهاي بانكي عضو شتاب
 
مرحله 1- قبل از شروع پرداخت الكترونيكي بايدرمز اينترنتي و Cvv2 ملي كارت را داشته باشيد .
توضيح : رمز اينترنتي ملي كارت را با مراجعه به خود پرداز همان بانك و استفاده از گزينه عمليات رمز مي توانيد انتخاب و اعلام نمائيد .
cvv2 مربوط به بانك ملت : سه رقم آخر سمت راست شماره درج شده در پشت ملت كارت.
مثال : 477 8575 8246 3351 6104
مرحله 2- از طريق آدرس هاي ذيل وارد سايت دانشگاه شويد . www.iautmu.ac.ir  
و يا http://91.98.115.148/azad136/azad.aspx
مرحله 3- پس از انتخاب گزينه (پورتال دانشجويي) نسبت به وارد كردن كد كاربري و رمز كاربر اقدام نمائيد
مرحله 4- وارد منوي عمليات شهريه دانشجويي شويد و گزينه (پرداخت الكترونيكي وجه از حساب دانشجو به حساب دانشگاه) را انتخاب نمائيد .
مرحله 5 - پس از كنترل اطلاعات ، مبلغ مورد نظر جهت پرداخت الكترونيكي از حساب خود را وارد نمائيد وگزينه (ادامه) را انتخاب نمائيد و منتظر شويد تا وارد سايت بانك مربوطه گردد .
مرحله 6- نسبت به ورود شماره كارت ، رمز اينترنتي كارت ، رمز دوم (cvv2) حساب خود اقدام و كليدتأييد را انتخاب و منتظر بمانيد تا پيغام تراكنش با موفقيت صورت گرفت را مشاهده نمائيد و سپس كد پيگيري را يادداشت فرمائيد .
مرحله 7- براي كنترل عمليات انتقال در دانشگاه بصورت زير اقدام فرمائيد .
در سايت دانشگاه منوي عمليات شهريه دانشجويي گزينه ( پيگيري تأييد تراكنش هاي الكترونيكي حساب دانشجو) را انتخاب نمائيد و به وضعيت تراكنش توجه نمائيد.
در صورتي كه اين وضعيت ( تأييد و انتقال به حساب دانشجو در دانشگاه) بود عمليات به درستي پايان يافته و در غير اين صورت كليد بازبيني مجدد تراكنش ها را انتخاب نمائيد تا عمليات بررسي مجدد ، انجام گيرد .
مرحله 8- براي اطلاع از وضعيت كلي امورمالي شهريه خود در دانشگاه ميتوانيد گزينه ( كارنامه مالي ترم آخر دانشجو ) را انتخاب نمائيد.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview