کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۸ مورد.

مفاهیم اساسی در شیمی بلوک d و بلوک f

مفاهیم اساسی در شیمی بلوک d و بلوک f

نویسنده (ها) : کریس جی جونز
مترجم (ها) : پریسا زیارتی
مروری سریع بر آناتومی

مروری سریع بر آناتومی

نویسنده (ها) : افشین طاهری اعظم و ...
کلیات بافت شناسی و جنین شناسی دهان و دندان

کلیات بافت شناسی و جنین شناسی دهان و دندان

نویسنده (ها) : سید محمد حسین نوری موگهی و ...
فرهنگ واژه های روش تحقیق

فرهنگ واژه های روش تحقیق

نویسنده (ها) : فائزه صحبایی
سازماندهی، تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری و تحقیق در فرآیند ارتباط

سازماندهی، تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری و تحقیق در فرآیند ارتباط

نویسنده (ها) : جولیا تی وود
مترجم (ها) : فائزه صحبایی
طب مکمل و جایگزین در سلامت زنان

طب مکمل و جایگزین در سلامت زنان

نویسنده (ها) : رامین ابریشمی و ...
طب سوزنی گوش

طب سوزنی گوش

نویسنده (ها) : لادن انصاری و ...
صرع و بارداری

صرع و بارداری

نویسنده (ها) : انجمن صرع ایراناستیسی چیلمی و ...
مترجم (ها) : مریم فرمهینی فراهانی و ...
راهنمای کاربردی مدیریت پسماند (جلد دوم)

راهنمای کاربردی مدیریت پسماند (جلد دوم)

نویسنده (ها) : جورج چوبانوگلوس و ...
مترجم (ها) : محمدرضا خانی و ...
دستنامه راهنمای فلوروسکوپی تزریقات درد

دستنامه راهنمای فلوروسکوپی تزریقات درد

نویسنده (ها) : هلن قرایی و ...
چکیده بهداشت مادر و کودک

چکیده بهداشت مادر و کودک

نویسنده (ها) : فاطمه زارعی و ...
چکیده اطلس رنگی ژنتیک

چکیده اطلس رنگی ژنتیک

نویسنده (ها) : ابرهارد پاسارژ
مترجم (ها) : ماندانا حسن زاد و ...
تشخیص افتراقی در بارداری و ژنیکولوژی

تشخیص افتراقی در بارداری و ژنیکولوژی

نویسنده (ها) : هولینگ ورث، تونی
مترجم (ها) : فاطمه زارعی
آناتومی عمومی

آناتومی عمومی

نویسنده (ها) : شبنم موثقی و ...
آسیب شناسی پایه (اختصاصی) رابینز

آسیب شناسی پایه (اختصاصی) رابینز

نویسنده (ها) : وینی کومار-ابوالعباس-جان سی آستر
مترجم (ها) : عباس شکور و همکاران
اطلس آسیب شناسی عملی (عمومی - اختصاصی)

اطلس آسیب شناسی عملی (عمومی - اختصاصی)

نویسنده (ها) : عبدالمجید حسینی و همکاران