بافت شناسی عملی - مشتمل بر ۲۱۵ تصویر میکروسکوپی (عمومی و اختصاصی)گروه‌ها : پزشکی
نویسنده (ها) : عباس شکور و ...
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
دسته کتاب : دانشکده پزشکی
سال اولین نوبت : ۱۳۸۴
تعداد صفحات : ۱۹۸
مرحله تولید : چاپ شده
موجود نمی‌باشد

موجود نمی‌باشد