فرهنگ واژه های روش تحقیقگروه‌ها : روانشناسی
نویسنده (ها) : فائزه صحبایی
ناشر : بشری
دسته کتاب : دانشکده پزشکی
شابک : 9789648505580
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۵۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: