مروری سریع بر آناتومیگروه‌ها : پزشکی
نویسنده (ها) : افشین طاهری اعظم و ...
ناشر : انتشارات رویای سبز
دسته کتاب : دانشکده پزشکی
شابک : 9786007626962
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۳۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: