مفاهیم اساسی در شیمی بلوک d و بلوک fگروه‌ها : علوم پایه
نویسنده (ها) : کریس جی جونز
مترجم (ها) : پریسا زیارتی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۴۲
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: