تجویز فرآورده های خونی در نوزادان و کودکانگروه‌ها : پزشکی
نویسنده (ها) : فرزانه زنوزی و همکاران
ناشر : بابازاده
دسته کتاب : دانشکده پزشکی
شابک : 9646772188
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۷۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: