مدیریت برنامه های بهداشتی مبتنی بر جامعهنویسنده (ها) : فائزه صحبایی و همکاران
ناشر : انتشارات جامعه نگر
دسته کتاب : دانشکده بهداشت
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 9786001018060
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۹۷
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: