کارگاه آشنایی با تکنیک الایزا

تاریخ : ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
کارگاه آشنایی با تکنیک الایزا

کارگاه آشنایی با تکنیک الایزا

 ارائه گواهی معتبر دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 تاریخ برگزاری: .23/01/1400   الی 26/01/1400
 ساعت برگزاری: 17- 13 

تماس با ما:   26602642-021  
 خانم حبیبی، ساعت 12-8