مسابقات فوتسال استانی

تاریخ برگزاری : ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ رویدادها
مسابقات فوتسال استانی

توجه       توجه

دانشجویان محترم -کارمندان محترم واعضاء محترم هیئت علمی

خواهران و برادران

به اطلاع میرساند مسابقات فوتسال استانی به میزبانی واحد پرند در بهمن ماه انجام می پذیرد.

لطفا جهت اطلاع به دفتر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه فرمائید.

تلفن :۲۲۶۱۸۵۲۰

باتشکر-دفترتربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی