برگزاری دوره آموزش صفر تا صد شرکت در کنفرانسهای بین المللی و ارتباط با دانشگاههای خارجی

تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ رویدادها
برگزاری دوره آموزش صفر تا صد شرکت در کنفرانسهای بین المللی و ارتباط با دانشگاههای خارجی