مسابقه "در خانه با کتاب بمانیم"

تاریخ برگزاری : ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ رویدادها
مسابقه "در خانه با کتاب بمانیم"

 

دانشجویان محترم جهت ثبت نام در مسابقه "در خانه با کتاب بمانیم" ابتدا می بایست در سایت آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس "www.ec.nahad.ir" ثبت نام کرده و با انتخاب پویش دانشجویی در خانه می مانیم وارد روند مسابقه شوند.