تقویم


کارگاه آشنایی با تکنیک الایزا

کارگاه آشنایی با تکنیک الایزا

۲۶ فروردین ۱۴۰۰

کارگاه آشنایی با تکنیک الایزا  ارائه گواهی معتبر دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  تاریخ ...
دوره ملی بینش مطهر

دوره ملی بینش مطهر

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

دوره بینش مطهر به صورت سیر مطالعاتی کتب نظام مند شهید مطهری در ۱۱ مرحله تنظیم شده است . بینش مطهر با هدف کادر سازی ...