اخبار

لزوم استفاده از ظرفیت بالای دانشگاه آزاد برای فراهم کردن سامانه جامع آموزش الکترونیکی/ دانشجو با آموزش مجازی از استرس کرونا رها می‌شود
دانشگاه برخط؛ آموزش الکترونیک۲۷/ فهیمی‌نجم در گفتگو با آنا مطرح کرد

لزوم استفاده از ظرفیت بالای دانشگاه آزاد برای فراهم کردن سامانه جامع آموزش الکترونیکی/ دانشجو با آموزش مجازی از استرس کرونا رها می‌شود

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بر لزوم استفاده از ظرفیت بالای دانشگاه آزاد اسلامی برای فراهم کردن سامانه جامع آموزش الکترونیکی تأکید کرد.

ادامه مطلب