اجرای موفق طرح هم آموزی در داروخانه های شهری دانشکده داروسازی و علوم دارویی

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۲ کد : ۱۰۸۲ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۸۳۶
به همت کمیته تحقیقات و گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی و علوم دارویی، برای اولین بار طرح هم آموزی واحد کارآموزی داروخانه شهری با هدف کمک به آموزش بهتر این واحد درسی در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اجرا شد.
اجرای موفق طرح هم آموزی در داروخانه های شهری دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی و علوم دارویی، طرح هم آموزی واحد کارآموزی داروخانه شهری با هدف کمک به آموزش بهتر این واحد درسی، برای اولین بار به همت کمیته تحقیقات و گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی و علوم دارویی، در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷_۹۸ با مشارکت دانشجویان ورودی بهمن ۹۴ برای آن دسته از دانشجویانی که واحد کارآموزی داروخانه شهری را در ترم ۷ اخذ کرده بودند، اجرا شد.

به گفته دکتر رجبی استاد واحد کارآموزی داروخانه شهری، اجرایی شدن چنین طرحی به صورت مدون برای دانشجویان ترم ۷ برای اولین بار در دانشکده داروسازی، با اسقبال زیادی روبرو شد و رضایت دانشجویان را به دنبال داشت. این طرح با نظارت گروه داروسازی بالینی و مدیریت دانشجویان ترم های بالاتر انجام شد.

در مرحله اول این طرح که از ابتدای ترم دوم سال تحصیلی تا ۲۰ فروردین ماه ۹۸ به مدت ۸ هفته به طول انجامید، دانشجویان ترم ۷ با کمک دانشجویان ترم های بالاتر، اقدام به استخراج اطلاعات داروهای رایج داروخانه های ایران کردند. این مرحله، با هدف آموزش و تمرین کار با منابع معتبر داروسازی از قبیل Uptodate و  Martindale و BNF و همچنین گردآوری بانک اطلاعاتی معتبر از اطلاعات دارویی انجام شد.

اطلاعات این مرحله برای استفاده تمامی دانشجویان، در کانال تلگرامی "داروهای رایج داروخانه های ایران" @daruhayerayej قرار گرفت.

در مرحله دوم که در فروردین و اردیبهشت ماه ۹۸ اجرا شد، پس از مرتب سازی و اسکن نسخ اسکیل لب دانشکده داروسازی، کلیه نسخ در سه فایل مجزا در قالب نسخ پزشکان عمومی، پزشکان متخصص و نسخ مخلوط پزشکان عمومی و متخصص در نرم افزار پاورپوینت قرار داده شد و در ادامه، دانشجویان ترم ۷ در قالب ۷ کارگاه "بحث و بررسی اطلاعات دارویی"، به بحث و بررسی اطلاعات پیرامون نسخ موجود در اسلایدها پرداختند.

در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷_۹۸، پس از صورت برداری از داروهای اسکیل لب و برآورد کمبودهای این مجموعه، امکانات و داروهای اسکیل لب توسط اعضای کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی به طور نسبی تکمیل شد و پس از آن، در مرحله سوم طرح که در اردیبهشت و خرداد ماه ۹۸ برگزار شد،  بیش از ۶ کارگاه عملی کارآموزی داروخانه شهری که مشابه امتحان عملی این واحد درسی بود، در اسکیل لب دانشکده با حضور دانشجویان ترم ۷ و مشارکت دانشجویان ترم های بالاتر برگزار گردید.

در پایان و پس از نظرسنجی از دانشجویان مشارکت کننده در این طرح، مشخص شد مرحله های اول، دوم و سوم طرح به ترتیب در جهت آموزش و تمرین استفاده از منابع علمی، افزایش اطلاعات دارویی و مهارت کار در داروخانه بسیار مفید بوده اند؛ به همین جهت و پس از انعکاس این نتایج به گروه داروسازی بالینی، مقرر شد این طرح در ترم های آتی نیز برای دانشجویانی که این واحد را اخذ می کنند، اجرا شود.


( ۴ )

نظر شما :