فراخوان عضویت بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

۲۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۱ کد : ۱۱۵۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۳۸

فراخوان عضویت بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
پایگاه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در نظر دارد نسبت به پذیرش اعضای جدید اقدام نماید. لذا از همکارانی که مایل به عضویت در بسیج کارکنان هستند دعوت بعمل می آید تا با ارائه مدارک ذیل به نمایندگان پایگاه مقاومت بسیج کارکنان در هر دانشکده مراجعه و ثبت نام نمایند.
مدارک مورد نیاز:
-  عکس 
-  کپی شناسنامه
-  کپی کارت ملی
-  کپی کارت بسیج (در صورت عضویت قبلی)
-  حکم کارگزینی
-  آخرین مدرک تحصیلی
خاطر نشان می شود همکاران دانشکده های شیمی دارویی و علوم دارویی می توانند به سرکار خانم سعیدی، همکاران دانشکده پرستاری و مامایی و بهداشت به سرکار خانم کیا، همکاران دانشکده علوم و فناوریهای نوین به سرکار خانم شهرت، همکاران دانشکده پزشکی به سرکار خانم شهماروند و همکاران دانشکده دندانپزشکی به سرکار خانم دلخوش مراجعه نمایند.
پایگاه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بسیج کارکنان عضویت


نظر شما :