کارگاه آموزشی و توجیهی آراستگی و شئون فرهنگی در دانشکده داروسازی

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۴ کد : ۱۲۶۸ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۱۳
روز گذشته در راستای اجرای بخشنامه آراستگی، کارگاه آموزشی و توجیهی آراستگی و شئون فرهنگی، رفتاری ویژه کارکنان دانشکده داروسازی و علوم دارویی در سالن جلسات این دانشکده برگزار شد.
کارگاه آموزشی و توجیهی آراستگی و شئون فرهنگی در دانشکده داروسازی

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، روز گذشته در راستای اجرای بخشنامه آراستگی و رعایت شئون فرهنگی و رفتاری، کارگاهی آموزشی و توجیهی ویژه کارکنان دانشکده داروسازی و علوم دارویی با حضور دکتر داربی در سالن جلسات این دانشکده با عنوان حجاب و آراستگی در ادیان مختلف برگزار شد.

در این کارگاه ابتدا به مفهوم شناسی حجاب سپس به ضرورت و گونه شناسی حجاب پرداخته شد و حجاب در ۳ حیطه پوشش و رفتار و گفتار تعریف شد.

سپس حجاب درادیان ابراهیمی(یهود، مسیحیت و اسلام) از لحاظ فقهی، احکام و فرهنگی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با ارائه مستنداتی از کتب مقدس، برای هر کدام از ادیان الهی تصاویری از پوشش  وحجاب در قالب اسلاید هایی برای کارکنان نمایش داده شد.

در پایان این جلسه جزئیات رعایت آیین نامه پوشش و رفتار در دانشگاه را به تفصیل بیان شد.

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراندانشکده داروسازی و علوم داروییآیین نامه آراستگی


( ۱ )

نظر شما :