زمان برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود

۰۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۹ کد : ۱۳۵۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۳۷

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی ( روز شنبه ساعت 9 صبح مورخ 13/7/98) سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده پزشکی و روانشناسی (روز یکشنبه ساعت 9 صبح مورخ 14/7/98 ) سالن اجتماعات شهید احدی

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده داروسازی و صنایع غذایی ( روز دوشنبه ساعت 9 صبح مورخ 15/7/98)- سالن اجتماعات دکتر شایورد

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده علوم و فناوریهای نوین ورودی مهرماه ( روز سه شنبه ساعت 9 صبح مورخ 16/7/98 )- سالن اجتماعات شهید احدی

زمان برگزاری جلسه معارفه ورودی های بهمن دانشکده علوم و فناوریهای نوین متعاقبا اعلام می گردد.

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ( روز چهارشنبه ساعت 9 صبح مورخ 17/7/98 ) - سالن اجتماعات شهید احدی

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی ( روز چهارشنبه ساعت 9 صبح مورخ 17/7/98 )- سالن اجتماعات شهید احدی

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی ( روز شنبه ساعت 9 صبح مورخ 20/7/98 )- سالن اجتماعات شهید احدی

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده شیمی دارویی ( روز  یکشنبه ساعت 9 صبح مورخ 21/7/98 )- سالن اجتماعات دکتر شایورد

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران جلسه معارفه


( ۳۰ )

نظر شما :