انتصاب مدیر گروه خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی

۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۶ کد : ۱۶۶۶ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۶۹۲
با حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، مدیر گروه خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی این دانشگاه منصوب شد.
انتصاب مدیر گروه خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دکتر سیدعلی ابطحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، با حکمی دکتر خلیل علی محمد زاده را به عنوان مدیر گروه خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی این دانشگاه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با اتکال به خداوند متعال با هماهنگی معاون محترم آموزشی این دانشگاه و رئیس محترم دانشکده با استفاده حداکثری از توان مجموعه اعضای محترم هیات علمی در انجام وظیفه محوله موفق و موید باشید.

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهرانانتصابدکتر خلیل علی محمد زادهدکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهرانمدیرگروه خدمات بهداشتی درمانیدانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی


( ۱ )

نظر شما :