نخستین دانشجوی دکترای تخصصی رشته اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران فارغ التحصیل شد

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۱ کد : ۱۷۰۰ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۳۱
نخستین دانشجوی دکترای تخصصی رشته اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران فارغ التحصیل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، خانم دکتر پیوند قاسم زاده با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان " بررسی ارتباط یادگیری سازمانی با عملکرد نوآوری شرکت‌های داروسازی کشور و ارزیابی نقش میانجی توانمندی‌های پویا و مسئولیت اجتماعی بنگاه " به راهنمایی دکتر مهرعلیان توانست عنوان اولین دانش آموخته این رشته را در سطح دانشگاه آزاد اسلامی از آن خود کند.
هدف از این پایان نامه یافتن پاسخ درستی در مورد چگونگی ارتباط یادگیری سازمانی، فرهنگ نوآوری، توانمندی‌های پویا و مسئولیت اجتماعی بنگاه (CSR) با عملکرد نوآوری شرکت های داروسازی کشور بود. از این رو این پژوهش با هدف تعیین ارتباط یادگیری سازمانی با عملکرد نوآوری، تعیین نقش تعدیل کننده فرهنگ نوآوری، نقش میانجی توانمندی‌های پویا در ارتباط یادگیری سازمانی و عملکردهای مرتبط با CSR  و همچنین نقش میانجی CSR در ارتباط یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری انجام شد.
این پایان نامه به محققان و مدیران بینش ارزنده‌ای در مورد چگونگی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکردهای مرتبط با CSR از طریق توانمندی های پویا و همچنین عملکرد نوآوری از طریق CSR و فرهنگ نوآوری ارائه می‌دهد.
خاطر نشان می شود رشته اقتصاد و مدیریت دارو برای اولین بار در سال 93 در واحد علوم دارویی اقدام به جذب دانشجو کرد و در حال حاضر نیز  دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران دارای 5 دانشجو در این رشته می باشد.

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران دانشکده داروسازی و علوم دارویی مدیریت و اقتصاد دارو


( ۳ )

نظر شما :