شماره تماس مسئولین آموزش دانشگاه از ۱آذر الی ۱۵آذر

۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۰ کد : ۲۷۵۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۳۴

شماره تماس مسئولین آموزش دانشگاه از ۱آذر الی ۱۵آذر 

طبق زمانبندی هر دانشکده فقط در روز ها و ساعات تعیین شده تماس حاصل نمایید. و از تماس در ساعات خارج از زمانبندی خودداری کنید.
در صورت بروز مشکل در سیستم آموزش مجازی وادانا و دان می توانید مراتب را به پشتیبانان مربوط اطلاع دهید و از طرح موضوع با کارشناسان آموزش خودداری نمایید.

 

امورشهریه 

سرکار خانم مقدم 
۰۹۳۹۸۹۳۳۷۱۸

 خانم صادقی ‏‪0912 573 1088‬‏

 خانم قلیچ خانی ‏‪0936 433 1779‬‏

آقای کلاته ‏‪0912 446 5107‬‏

دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی

ساعات پاسخگویی: ۸ الی ۱۴

خانم مهندس کاظمی(رییس اداره آموزش): 09305344676

خانم دکتر نصیری(تحصیلات تکمیلی): 09122474216

خانم عبدالحسینی(بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، بهداشت مبارزه با بیماریها): 09385048865

خانم مهندس همت‌یار(مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه‌ای): 09383375463

خانم مهندس کیهان‌فر(مهندسی پزشکی): 09197925078

خانم رضایی‌فر(مهندسی پزشکی): 09225412367

لینک ارسال سوالات آموزشی:

http://hygiene.iautmu.ac.ir/fa/form/309

دانشکده پزشکی و روانشناسی

ساعات پاسخگویی: ۸ الی ۱۴

خانم دکتر توانا(مدیر آموزش بالینی): 09364688168 

خانم حقی(مدیر آموزش علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و دانشجویان جدیدالورود): 09125594687

آقای صالحی (مسئول امتحانات آموزش): 09219859691

خانم فضلعلی(مسئول آموزش استاژری): 09012679502

آقای رئوفی(مسئول آموزش استاژری): 09187206382

خانم کمالی(مسئول آموزش اینترنی): 09011753788

خانم بروجردی(مسئول آموزش روانشناسی): 09109265200

خانم ظریف فرد(کارشناس آموزش ورودی ۹۴، ۹۵، ۹۶): 09915498746

خانم نجم (کارشناس آموزش ورودی ۹۷، ۹۸): 09019674086

آقای فتحی (مسؤول امتحانات و فارغ التحصیلان): 09385824782

دانشکده پرستاری و مامایی

ساعات پاسخگویی: ۸ الی ۱۴

۱ آذر، ۶ آذر، ۱۱ آذر 
خانم باقری: 09365191786

۲ آذر، ۷ آذر، ۱۲ آذر
خانم کریمی: 09123986144

۳ آذر، ۸ آذر، ۱۳ آذر
خانم خاکباز: 09183633949

۴ آذر، ۹ آذر
خانم نصیری: 09128068964 

۵ آذر، ۱۰ آذر
خانم قاسمی: 09338721832

مقطع تحصیلات تکمیلی
خانم طاهری(پرستاری داخلی جراحی، پرستاری مراقبت‌های ویژه، پرستاری کودکان): 09125501984

خانم محمدی(روان‌ پرستاری، پرستاری سلامت جامعه، دکتری تخصصی پرستاری): 09122087901

دانشکده پیراپزشکی

ساعات پاسخگویی: ۸ الی ۱۴

خانم منتها(رئیس اداره آموزش پیراپزشکی): 09213654844

خانم عرب(مسئول رشته های کارشناسی ناپیوسته): 09102415590

خانم محتسبی(مسئول رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی): 09125270722

خانم قمی‌ها(مسئول رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل): 09126100733

خانم خاکساریان(مسئول رشته کارشناسی پیوسته هوشبری): 09194945580

خانم بابامرادی(مسئول رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی): 09126368611

دانشکده داروسازی

ساعات پاسخگویی: ۸ الی ۱۶ 

-رشته داروسازی 
۱آذر، ۴آذر، ۸آذر، ۱۱آذر
خانم موسوی: 09125072998

۲آذر، ۵آذر، ۹آذر، ۱۲آذر
خانم قاسمی: 09372612091 

۳آذر، ۶آذر، ۱۰آذر، ۱۳آذر
آقای رضایی: 09215587180

-رشته صنایع غذایی
۱الی۶ آذر و ۹آذر، ۱۱آذر، ۱۳آذر
خانم دوست محمدی: 09106214931

۸آذر، ۱۰آذر، ۱۲آذر: 
خانم کرمانی‌ زاده: 09394549661

پاسخگویی به سوالات مربوط به پژوهشیار و پایان نامه توسط همکاران پژوهشی در روزهای هفته به شرح ذیل می باشد:
- خانم رضایی روزهای زوج ساعت ۱۴-۱۰  شماره تماس ۰۹۰۱۱۳۷۸۳۷۵ 
- خانم تندخیز روزهای فرد ساعت ۱۴-۱۰  شماره تماس ۰۹۳۸۴۵۵۰۲۸۸
- خانم قرهی ساعت ۱۳-۱۱
 شماره تماس۰۹۲۲۶۱۶۷۸۰۶

پاسخگویی به سوالات امور فارغ التحصیلان :
- خانم حجت   شماره تماس ۰۹۳۵۲۲۰۱۲۶۸ 
ساعت ۱۴-۸
- آقای ربیعی  شماره تماس   ۰۹۳۳۵۲۲۳۶۱۹
ساعت  ۱۴-۸

پاسخگویی به سوالات امور شهریه و مالی:
خانم سلمانی  شماره تماس ۰۹۳۸۸۳۱۵۰۸۹
ساعت ۱۴-۸
خانم مجد  شماره تماس   ۰۹۰۱۱۹۹۸۲۸۱
ساعت  ۱۴-۸

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

خانم علیقلی زاده

09306060382

خانم عالمی

09122175106

آقای رضایی

09215587180

خانم عبدی

09023316830

اسامی پشتیبان های کلاس مجازی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

 

 

 

 

 

 

 

ایمیل ریاست دانشکده:خانم دکتر جعفری آذر
jafariazar.z@iaups.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی

ساعات پاسخگویی: ۸ الی ۱۴ 

دانشجویان دندانپزشکی عمومی: 09191781743
دستیاران تخصصی: 09931339855
ایمیل مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: 
Donia1351@yahoo.com

دانشکده شیمی

ساعات پاسخگویی: ۸ الی ۱۴ 

هفته اول
شنبه ۱ آذر : آقای حبیب گروسی
یکشنبه ۲ آذر: آقای حبیب  گروسی
دوشنبه ۳ آذر : آقای حبیب  گروسی
شماره تلفن: 09385692152

سه شنبه ۴ آذر: خانم نسیم  رمضانی
چهارشنبه ۵ آذر: خانم نسیم رمضانی
شماره تلفن: 09125215562

هفته دوم :
شنبه ۸ اذر: خانم نرگس قاسمی 
یکشنبه ۹ آذر: خانم نرگس قاسمی 
شماره تلفن: 09124278603

دوشنبه ۱۰ آذر: خانم بهاره یاری 
سه شنبه ۱۱ آذر: خانم بهاره یاری
شماره تلفن: 09331567954

چهارشنبه ۱۲ آذر: آقای علی احمدی 
شماره تلفن: 09126263751

ایمیل رییس دانشکده: دکتر مهناز قمی 
Mahnaz.qomi@gmail.com
ایمیل معاون اموزشی دانشکده: دکتر لیلا یوسف تبار 
l_youseftabar@yahoo.com
ایمیل معاون پژوهشی دانشکده: دکتر سپیده کتابی 
sepidehketabi@yahoo.com

ضمنا کلیه ادمین های کانال تلگرام دانشکده نیز پاسخگو هستند 
 کانال تلگرام رسمی دانشکده
https://t.me/shimidaroee

دانشکده علوم نوین 

ساعات پاسخگویی: ۸ الی ۱۳:۳۰

شنبه 
آقای شیرزاده: 09198224154

یکشنبه و سه شنبه
خانم اشکو: 09374239616

دوشنبه و چهارشنبه: 
خانم انصاری: 09356054918

تاکید می‌شود ترجیحا موارد را از طریق شماره ثابت آموزش (02122633987) و نیز ایمیل مسئولین دانشکده مطرح نمایید.

رئیس دانشکده: آقای دکتر بلالی
ebrahimbalali@yahoo.com
معاون آموزشی دانشکده: آقای دکتر فهیمی
fahimihossein@yahoo.com
معاون پژوهشی دانشکده: خانم دکتر فروزش
f8forouzesh@gmail.com
رئیس اداره آموزش دانشکده: خانم قلیزاده
n.gholizadehtehrani@gmail.com

ضمن گرامیداشت هفته مقدس بسیج؛ وآرزوی صحت وسلامتی وتوفیق روز افزون برای  دانشگاهیان گرامی؛ به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند: مسئولین حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ؛در طول ایام تعطیلی دانشگاه(یکم لغایت پانزدهم آذرماه) که بدلیل شیوع ویروس  کویید۱۹ اتخاذ گردیده؛ آماده پاسخگویی به سوالات وپرسشهای شما عزیزان میباشند:

حوزه دانشجویی  خانم دکتر خلیفه:۰۹۱۲۸۶۱۴۲۳۳ (مدیرکل دانشجویی) 

حوزه فرهنگی :آقای طیاریه ۰۹۱۲۶۴۹.۲۳۹ (مدیر کل فرهنگی) 

شاهد و ایثارگران : خانم محمودی ۰۹۱۹۲۴۵۹۳۰۷

 

در صورت عدم پاسخ گویی دانشکده ها لطفا موارد را با اداره کل آموزش مطرح نمایید    

روزهای شنبه دوشنبه چهار شنبه ( ساعت 10صبح  الی 12 ظهر) 09365523288

روزهای یکشنبه سه شنبه- پنج شنبه ( ساعت 10صبح  الی 12 ظهر) 09018102831

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران شماره تماس آموزش


( ۱۲ )

نظر شما :