دستورالعمل نحوه فعالیت دانشگاه علوم‌ پزشکی آزاد اسلامی تهران تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰

۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۶:۱۱ کد : ۳۱۹۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۸۶

با توجه به رهنمودها و تاکیدات مقام معظم رهبری در تبعیت کامل از مصوبات ستاد ملی کرونا، و پیرو ابلاغیه معاونت محترم توسعه سازمان مرکزی و ریاست محترم استان، بنا به دستور جناب آقای دکتر خوشدل، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در خصوص نحوه فعالیت این واحد دانشگاهی  به اطلاع می رساند:

کلیه فعالیتهای حضوری دانشکده ها شامل کلاسهای نظری حضوری و عملی یا آزمایشگاهی و کارگاهی و کارآموزی بالینی تعطیل و آموزشها با استفاده از سامانه های مجازی ارائه می گردد.


 کارورزی بیمارستانی دانشجویان به روال عادی ادامه دارد.♦️فعالیت اغلب کارکنان به صورت دورکاری و با تعیین شیفت مداومتکار حداقل یک کارمند در  پست اداره و بالاتر خواهد بود به نحوی که مداومتکار بتواند فعالیت روزانه کارکنان را هماهنگ کرده و گزارش دهد. 

لازم است نحوه حضور مداومتکاران و شماره تماس دورکاران و شیوه ارائه خدمت از طریق روابط عمومی به نحو مناسب اطلاع رسانی شود. 

نحوه اجرای آموزشهای مجازی توسط روسای محترم دانشکده ها و با هماهنگی معاونت آموزش دانشگاه هماهنگ و نظارت می شود و مدیران گروه موظف به ارائه گزارش کتبی فعالیتهای دهه آخر فروردین به روسای دانشکده ها هستند.

شوراهای پژوهشی و دفاعیه ها در صورت لزوم بصورت مجازی برگزار گردد تا خللی در فرآیند پیشرفت طرحهای مهم و دانش آموختگی دانشجویان روی ندهد. 

حضور کارورزان عرصه و انترنها در کنار تیم درمان با رعایت کامل محافظت فردی ادامه خواهد یافت و روسای دانشکده ها بر تامین تجهیزات حفاظتی برای ایشان نظارت و ستاد دانشگاه در تامین آن اقدامات لازم را در هماهنگی با بیمارستانها معمول دارند.

 مدیران کل حوزه های ستادی تقسیم وظایف را به شکل مناسب بر عهده دارند و لازم است به معاونین دانشگاه بصورت روزانه گزارش کتبی دهند. 

 کارکنان شیفتی مانند حفاظت فیزیکی و ترابری و خدمات مشابه ایام تعطیل سال اجرای وظیفه خواهند کرد. 

مدیران محترم گروه با استفاده از فرصت دورکاری اعضا با ایجاد گروههای مجازی و ارتباط با اعضا، برنامه راهبردی و اولویتهای پژوهشی گروه را تنظیم و به معاونت مربوطه ارسال کنند.

با ارائه خدمات الکترونیک و پاسخگویی تلفنی مناسب، مراجعات حضوری دانشجویان تا پایان فروردین ممنوع می باشد. 

اعضای محترم هیات رییسه و روسای محترم دانشکده ها بر روند اجرای ابلاغیه نظارت می فرمایند. چنانچه دورکاران در ساعت اداری در دسترس نبوده و یا وظیفه خود را به درستی به انجام نرسانند پیگیری انضباطی لازم را به عمل آورند. 


کسانی که با دستور هیات رییسه الزام به حضور کامل دارند و امکان استفاده از دورکاری ندارند از مدت معادل مرخصی تشویقی استفاده خواهند کرد ولی لازم است تعداد این افراد به حداقل برسد و ترجیحا از افرادی باشد که در طی 6 ماه گذشته دوره ابتلا را گذرانده اند. 

برای حمایت از کادر درمان، از مراجعه غیرضروری به بیمارستانها خودداری کنید و برای سلامتی و موفقیت گروه پزشکی بیمارستانها و مدافعین سلامت دعا کنیم. 
 


( ۴ )

نظر شما :