بررسی برنامه توسعه علوم پزشکی استان تهران

۱۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۲ کد : ۳۳۹۸ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۶۷
برنامه توسعه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران تا سال ۱۴۰۴ با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت بررسی شد.
بررسی برنامه توسعه علوم پزشکی استان تهران

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، روز گذشته، برنامه توسعه متوازن علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در جلسه ای 5 ساعته با حضور دکتر فخری، دکتر هاشمی و دکتر مجاهدیان، نمایندگان شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم، مدیرکل توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  و دکتر علیرضا خوشدل، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در دفتر ریاست این دانشگاه  مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست با بررسی سند ملی، نیازسنجی نیروی انسانی، توانمندیهای بالفعل و بالقوه واحدها و ماموریتهای دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه اجتماعی، راه اندازی قریب به 50 رشته در واحدهای مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در مقاطع کارشناسی تا دکترای تخصصی تا سال 1404 به تصویب رسید.

 بر اساس این گزارش،  روند راه اندازی دوره های کارشناسی ناپیوسته، دوره های تکمیلی و رشته های نوظهور مورد توافق قرار گرفت. همچنین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اجازه یافت در رشته هایی که به علت مازاد نیروی انسانی امکان توسعه عادی ندارد، با پذیرش دانشجوی خارجی روند توسعه را دنبال کند.

در این سند رویکرد مساعدت وزارت بهداشت در روند اعتباربخشی رشته های موجود روانشناسی بالینی و سلامت تدوین و در برنامه توسعه متوازن استان درج گردید. 

خاطر نشان می شود پیش نویس این سند پس از تقدیم به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و تصویب در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، جهت تنفیذ نهایی به امضای معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خواهد رسید.

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سند برنامه توسعه علوم پزشکی


( ۶ )

نظر شما :