آغاز همکاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با انجمن آموزش علوم پزشکی کشور

۰۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۳ کد : ۷۲۳ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۸۲۰
در راستای ارزشیابی و روشهای نوین آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران همکاری خود را با انجمن آموزش علوم پزشکی کشور آغاز کرد.
آغاز همکاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با انجمن آموزش علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دکتر سید حمید جمال الدینی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، از آغاز همکاری این دانشگاه با انجمن آموزش علوم پزشکی کشور به منظور ارزشیابی درونی، بیرونی و  روشهای نوین آموزشی خبر داد.
به گفته معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران هدف از این همکاری سعادتمندی جامعه و حرکت به سمت مرجعیت در چند حوزه تخصصی می باشد.


وی خاطرنشان کرد: این دانشگاه در حال ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد مهارت های تخصصی برای دانشجویان گروه علوم پزشکی بوده که می تواند دانشگاه آزاد اسلامی را نسبت به سایر دانشگاههای علوم پزشکی متمایز می نماید.
به همین منظور دکتر عین اللهی، دکتر حسن زاد،  دکتر  حسینی و مهندس شهریاری از انجمن آموزش علوم پزشکی کشور بازدیدی را از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داشتند.
در این بازدید دکتر جمال الدینی وضعیت آموزشی، فیزیکی و آزمایشگاه های دانشکده پزشکی را برای ایشان تشریح کرد و سپس از کلیه قسمتهای مجموعه بازدید کردند.


در این جلسه مقرر شد به صورت مقدماتی از مقطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و بالینی نظراتی از انجمن با افراد متناظر در دانشکده پزشکی ارتباط و ارزیابی به صورت یک ارزیابی درون دانشگاهی صورت گیرد.و در پایان مقررگردید در خصوص همکاری با انجمن آموزش علوم پزشکی کشور تفاهم نامه ای بین آن انجمن و این دانشگاه در خصوص موارد فوق منعقد گردد.

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراندکتر سیدحمید جمال الدینیارزشیابیروشهای نوین آموزشیانجمن آموزش


نظر شما :