اخبار تصویری - آرشیو

دوم و سوم اسفندماه؛ بیمارستان فرهیختگان میزبان رویداد بزرگ علمی «ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش بقاء در پیوند اعضاء»

دوم و سوم اسفندماه؛ بیمارستان فرهیختگان میزبان رویداد بزرگ علمی «ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش بقاء در پیوند اعضاء»

در ‌روزهای آغازین بازگشایی بیمارستان فرهیختگان، این بیمارستان پنجشنبه و جمعه این هفته (۲ و ۳ اسفندماه سال جاری) محفلی برای تبادل اندیشه و علم در عرصه سلامت جامعه است.

ادامه مطلب