اخبار تصویری - آرشیو

ابطال مدرک تحصیلی در صورت احراز تقلب علمی

ابطال مدرک تحصیلی در صورت احراز تقلب علمی

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با اشاره به وظایف پیشگیرانه این وزارتخانه در قانون مقابله با تقلب علمی، گفت: ابطال پایان نامه و مدرک تحصیلی، برخورد با تخلف دانشجو و در صورت لزوم اخراج از موارد پیشگیری برای مقابله با تقلب علمی است

ادامه مطلب