اخبار تصویری - آرشیو

بازدید دانشجویان دانشکده علوم و فناوریهای نوین از نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

بازدید دانشجویان دانشکده علوم و فناوریهای نوین از نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با هدف آشنایی با آخرین دستاوردها و فعالیتهای نانو از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نانو بازدید کردند.

ادامه مطلب