اخبار تصویری - آرشیو

دکتر خوشدل: خدمت در دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران توفیقی استثنایی برای بنده است/ لزوم بهبود شرایط اعضای هیئت علمی و دانشجویان

دکتر خوشدل: خدمت در دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران توفیقی استثنایی برای بنده است/ لزوم بهبود شرایط اعضای هیئت علمی و دانشجویان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بر لزوم بهبود شرایط اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تاکید کرد.

ادامه مطلب