اخبار تصویری - آرشیو

برگزاری وبینار روش های پیشگیری و داروهای موثر بر ویروس کرونا با سخنرانی دکتر هاشمیان

برگزاری وبینار روش های پیشگیری و داروهای موثر بر ویروس کرونا با سخنرانی دکتر هاشمیان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در وبینار «روش‌های پیشگیری و داروهای مؤثر بر ویروس کرونا» درباره آخرین یافته ها و دستاوردهای دارویی کرونا مطالب ارزنده ای ارائه کرد.

ادامه مطلب
دانشجویان درباره کاربرد پژوهش‌های دانشگاهی اطلاعات اندکی دارند/ لزوم توجه بیشتر وزارت بهداشت به انجمن‌های علمی
چالش‌های انجمن‌های علمی ۴۸/ نصیری در گفتگو با آنا:

دانشجویان درباره کاربرد پژوهش‌های دانشگاهی اطلاعات اندکی دارند/ لزوم توجه بیشتر وزارت بهداشت به انجمن‌های علمی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: انجمن‌های علمی فرصتی برای فعالیت‌های بین رشته‌ای دانشجویان جهت ارتقای آنان است.

ادامه مطلب