اخبار تصویری

برگزاری کنفرانس علمی ادواری اورژانس های پزشکی در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

برگزاری کنفرانس علمی ادواری اورژانس های پزشکی در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

کنفرانس علمی ادواری اورژانس های پزشکی با امتیاز بازآموزی از مرکز آموزش مداوم پزشکی کشور ۲۶ آذرماه در سالن زنده یاد دکتر فرهاد سرابندی در بیماستان حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار می شود.

ادامه مطلب