اخبار تصویری

دستان پلید شیطان نمی‌تواند مانع از فروزان‌تر شدن نور مقدس اسلام شود
سالکی در گفتگو با آنا:

دستان پلید شیطان نمی‌تواند مانع از فروزان‌تر شدن نور مقدس اسلام شود

مسئول یادمان شهدای مدافع حرم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: دشمنان تصور نکنند با زاییده‌های ذهن بیمارگونه خود می‌توانند جریانی برای توقف و انحراف در افکار ملت‌های اسلامی ایجاد کنند بلکه دستان پلید شیطان نمی‌تواند مانع از فروزان‌تر شدن نور مقدس اسلام ناب محمدی(ص) شود.

ادامه مطلب